POMOĆ I NJEGA U VAŠEM DOMU

Profesionalno i stručno pružamo uslugu pomoći i njege u kući

Usluga je namijenjena starijim osobama, osobama sa invaliditetom i djeci sa posebnim potrebama te svima kojima je takav oblik pomoći potreban.

„ ALTERNATIVA DOMU UMIROVLJENIKA ”

PREDNOSTI:

⇒Briga i skrb u domu korisnika

Bilo da se radi o brizi oko osobne higijene,  šetnji ili druženju, čišćenju ili nabavi namirnica i lijekova – usluga u Vašem domu

⇒ Fleksibilno vrijeme – prema dogovoru

Odaberite vrijeme koje Vam je potrebno – bilo da se radi o jednom satu ili skrbi na tjednoj ili mjesečnoj bazi.

⇒ Profesionalno i stručno osoblje

Pomoć u kući pružaju stručne osobe  sa iskustvom i edukacijom

OPSKRBA POTREBNIM MEDICINSKIM POMAGALIMA